Polatlı tesisisimiz 38.040 m² alan üzerine kuruludur. Tesisimizde depolama kapasitesi, bir adet liftli bir adet liftsiz hammadde alım hattı, 5.220 m³ depolama kapasiteli hammadde dikey siloları, 4.850 m² ve 27.040 m³ depolama kapasiteli kapalı yatay depo, 5.520 m³ depolama kapasiteli dikey mamul silolarından oluşmaktadır. Polatlı fabrikamız;  120 ton/saat yem üretme kapasitesine sahiptir. Tüm proses, hammadde girişinden mamul çıkışına kadar otomasyon ile kontrol edilmekte, her türlü proses bilgisi ve detayları geriye dönük raporlanabilmektedir. Üretilen yemler granül ve pelet formunda çuvallı ve dökme olarak sevk edilmektedir. Çuvallı paketleme hattında beş paketleme ünitesi bulunmaktadır.  Paketleme ve yükleme sistemleri ile günde 1.845 ton çuvallı sevkiyat yapılabilecek olup,  dökme hattında ise iki hattan günde 1.560 ton yükleme yapılabilmektedir. Tesiste ayrıca 40.000 Ton kapasiteli Lisanslı Depolama için çelik silolarımız mevcuttur.

POLATLI YEM TESİSİ