Matlı A.Ş. üniversite, yüksek okul, endüstri meslek lisesi ve teknik liselerde öğrenim gören ve staj zorunluluğu olan öğrencilere, şirketin ilgili birimlerinde staj yapma olanağı tanımaktadır.

Şirketimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin, son döneme ait not çizelgesi (transkript) ve okulundan alınan staj yapma gerekliliğini belirtir yazı ile başvurmaları gerekir.

Öğrenciler staj dönemlerinde izlenerek, başarılı olanları, öğrenimleri bittikten sonra şirkete kazandırılır.

Staj başvuruları insan kaynakları birimimiz tarafından takip edilir. Yaz dönemi staj başvurunuzu en geç 05 – 30 Nisan tarihleri arasında STAJ BAŞVURU FORMU doldurarak yapabilirsiniz. 

Bilgi: 01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu ile birlikte, yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere, sigortalanma zorunluluğu (sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) getirilmiştir. Bu öğrenciler, okumakta oldukları yüksek öğrenim kurumu tarafından sigortalı yapılacaklardır. Şirketimizde, yaz dönemi stajyer öğrencilerinin seçiminde bu koşulu sağlayan öğrencilerin staj başvuruları öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.