Kurucumuz, Ömer MATLI, 10.06.1933 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğmuştur.
Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin öncü girişimcilerinden olan Ömer MATLI, iş hayatına önce hayvan ticareti ile başlamış, bunun yerini birkaç yıl sonra mandıracılık faaliyetleri almıştır. 1970’li yılların başına gelindiği zaman Ömer MATLI’ nın ticari başarısı bölge insanına örnek olmuş, Karacabey’in gelişiminde etkin rol oynamıştır. Ömer MATLI, çalışma hırsı ve pratik çözümleri ile bölgenin en önemli bitkisel ürünü olan “soğan”ı Türkiyenin her bölgesine pazarlamayı başarmıştır.

 

Birkaç yıl içinde Ömer MATLI ismi ihracatçılar listesinde yer almıştır. Ömer MATLI’nın ticari kimliği, 1980 yılından itibaren sanayici kimliğine dönüşmüştür. Bölgenin tarımsal yapısına uygun olarak kurulan çeltik fabrikası ile Ömer MATLI, ekonominin durgun dönemlerinde başarılı girişimcilik ruhuna iyi bir örnek oluşturmuştur. Ticaret hayatındaki başarısı kısa sürede sanayici kimliğinde de kendini gösterir. Kurduğu çeltik fabrikası çok kısa sürede üç vardiya çalışır duruma gelerek bölgenin en büyük üretim tesisi olur.


Ömer MATLI, 1983 yılında Canbaz köyündeki mandırayı modernize edip Karacabey’e taşımış ve bu şekilde yatırımlarını Karacabey’de toplamıştır. 1983 yılından sonra Türkiye’nin serbest pazar ekonomisine geçerek büyük değişimler yaşaması Ömer MATLI’da yeni bakış açıları oluşturmuş ve 1986 yılında yeni bir yatırım kararı almıştır. MATLI A.Ş. ’nin bugünkü temeli sayılan bu karar ile 1988 yılında ilk kez büyükbaş hayvan yemi üretilmeye başlanmıştır. O zamanki teknoloji ile 10 ton/saat kapasite ile çalışan fabrika, süt ve besi yemi üretimi ile Türkiye ekonomisindeki yerini almıştır.

 
Ömer MATLI, insana olan inancını, hayırsever kişiliğini, başarı karşısında duyduğu heyecanı her zaman işine katmış, bu özellikleri de onu kısa zamanda Marmara bölgesinin önemli yem sanayicilerinden biri konumuna getirmiştir.

 

Ömer Matlı, 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisini kurmuş, bölge insanının kalkınmasıyla birlikte ulusal tarım politikamıza büyük fayda sağlayacak bu yatırımıyla tarım ve hayvancılığın ayrılmaz bir bütün olduğuna işaret etmiştir.
Ömer MATLI’nın “Yaptıklarımın en anlamlı olanı“ dediği son eseri “ÖMER MATLI İLKÖĞRETİM OKULU” ise 1994 yılında topluma kazandırılmıştır.

 

Ömer MATLI, vefat ettiği 10 Aralık 1995’ten bugüne sevenlerinin gönlünde yaşamaktadır.