SIĞIRLARDA BOTULİSMUS

Botulismus, dünyada sporadik olarak gözlenen Clostridium Botulinum adlı anaerobik bakterilerin salgıladığı toksinlerin su ve yemlerle (saman,silaj,yonca,çayır otu v.s) alınmasıyla meydana gelen ve sinirsel semptomlarla karakterize

Devamı»

KOYUNLARDA CHLAMYDIA ABORTUS

Koyunların enzootik abortusu olarakta adlandırılan hastalığın etkeni Chylamidia psittaci (Chlamydia abortus) adlı hücre içi bakteridir.Hastalık Türkiye’de ve koyunculuğun yaygın olarak yapıldığı ülkelerde koyunlarda infertilite ve

Devamı»