CategoriesMakale

KÜÇÜK HAYVANLARDA İDRAR TAŞLARI ( ÜROLİTHİASİS )

Ürolithiasis, idrar yollarında organik ve inorganik maddelerin çökerek meydana getirdikleri taş benzeri yapıların idrar yollarını tıkayarak oluşturduğu hastalığa verilen isimdir. İdrar taşlarının yapısını genellikle kalsiyum karbonat, kalsiyum fosfat, silikat, okzalat ve ürat gibi inorganik bileşikler ile ölü hücreler ve nekrotik dokular gibi organik maddeler oluşturur.

Yetersiz su tüketimine bağlı idrarın yoğunluğunun artması, idrar kesesi, idrar yolları ve böbrek enfeksiyonları, idrarda ph değişiklikleri, içme sularının mineral yapısı (mineral oranı yüksek kuyu ve artezyen suları, kireçli sular v.b.), rasyonun mineral yapısı, yoğun kesif yemle besleme, rasyonda kaba yemin yetersiz yada hiç olmaması, A vitamini eksikliği gibi sebeplerin bir veya birkaçının biraraya gelmesiyle idrar taşları şekillenir. İdrar kesesinden sonraki idrar yolu dişilere göre erkeklerde daha uzun ve daha incedir. Bu sebeple erkeklerde hastalık görülme riski fazladır.

 İdrar kanalının tıkanmasında klinik olarak; sancı, huzursuzluk, ayakları karın altına vurma, beli kamburlaştırma, sık sık idrar yapmaya çalışma, kısmi tıkanmalarda damla şeklinde idrar ve kanlı idrar, tam tıkanmalarda ise hiç idrar gelmemesi ve prepisyumun kuru olaması gibi belirtiler görülür.Yeni başlamış ve hafif olgular tedaviye olumlu cevap verebilir fakat ilerlemiş vakaların kesime sevk edilmesi uygundur. Ürolithiasis tedavi edilemez ise 3-4 gün içerisinde üremiden ölüm şekillenir.

Ürolithiasis’in tedavisi zor ve ekonomik olmadığı için yukarıda saydığımız taş oluşumunu etkileyen faktörleri ortadan kaldırmak Ürolithiasis oluşumunu büyük ölçüde engelleyecektir.

Erhan ÇETİN

Veteriner Hekim

Proyem Teknik Destek Yöneticisi