CategoriesMakale

SIĞIRLARDA BOTULİSMUS

Botulismus, dünyada sporadik olarak gözlenen Clostridium Botulinum adlı anaerobik bakterilerin salgıladığı toksinlerin su ve yemlerle (saman,silaj,yonca,çayır otu v.s) alınmasıyla meydana…

CategoriesMakale

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SICAKLIK STRESİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Yaz aylarında artan hava ısısı ve neme bağlı olarak sığırlarda değişen derecelerde sıcaklık stresi belirtileri gözlenmektedir. Sığırların optimum çevre koşulları,…

CategoriesMakale

KÜÇÜK HAYVANLARDA İDRAR TAŞLARI ( ÜROLİTHİASİS )

Ürolithiasis, idrar yollarında organik ve inorganik maddelerin çökerek meydana getirdikleri taş benzeri yapıların idrar yollarını tıkayarak oluşturduğu hastalığa verilen isimdir.…

CategoriesMakale

KOYUNLARDA CHLAMYDIA ABORTUS

Koyunların enzootik abortusu olarakta adlandırılan hastalığın etkeni Chylamidia psittaci (Chlamydia abortus) adlı hücre içi bakteridir.Hastalık Türkiye’de ve koyunculuğun yaygın olarak…

CategoriesMakale

ÇOBAN VE ÇİFTLİK KÖPEKLERİNDEN BULAŞAN ÖNEMLİ PARAZİTER HASTALIKLAR

Köpekler, çiftlik ve sürüleri hırsızlık ve yabani vahşi hayvanlara karşı korumak için yaygın olarak kullanılır.Ülkemizde köpekler işletmelerde serbest olarak hareket…

CategoriesMakale

BULAŞICI EKTİMA HASTALIĞI (EKTİMA CONTAGIOSA)

Kuzu ve oğlaklarda ağız çevresi, dil, dudak ve burun deliği çevresinde kabuklu yaralar ile karakterize, bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalık…

CategoriesMakale

SÜT İNEKLERİNDE BESLENME İLE GÜBRE İÇERİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gübre, hayvansal üretimin kaçınılmaz bir yan ürünüdür. Gübrenin aşırı miktarda atılması ve besin maddelerinin sindirilmeden gübre ile atılması, işletme açısından…

CategoriesMakale

ENFEKSİYON AYAK HASTALIKLARINDA KORUYUCU HEKİMLİK

   Enfeksiyon etkenlerinin aktive olmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınması     Hayvanları ıslak ve dışkı ile bulaşık zeminlerde tutmayınız.     Ayak enfeksiyonu yaşayan…

CategoriesMakale

KÜMESLERDE KARŞILAŞILAN EKSİK VEYA YANLIŞLIKLAR

*Hatalı ışıklandırma Aydınlatmada önemli olan 2 tane nokta vardır. 1-Aydınlatma süresi 2-Aydınlatma şiddeti Özellikle gün ışığına bağımlı kümeslerde mevsime göre…

CategoriesMakale

RUMEN VERİMLİLİĞİNİN 9 BELİRTİSİ

Ruminantla ilgilenen uzmanlar çiftliklerde rumen verimliliğinin hesaplanmasında yardımcı olunacak bir dizi indikatörleri Rumen Verimliliği Tetkiki(REI) olarak tanımlamakta. Rumen Verimliliğinin Tetkikinin…