BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
MATLI Grubu, bu politika ile TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Standardını uygulayarak bünyesinde bulunan şirketlerin iş sürekliliğini sağlamayı ve bilgi güvenliği risklerinin etkisini en aza indirmeyi amaçlar.

 

Bu politika Matlı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Matlı Grubu Genel Müdürü tarafından onaylanmıştır. Matlı Grubuna ait tüm şirketlerin bilgi varlıkları politika kapsamına dahil edilmiş olup Genel Müdürlük ve lokasyonlardaki çalışanlar, taşeronlar, müşteri ve tedarikçiler tarafından uyulması hedeflenmiştir. Firmamıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü kurumsal ve kişisel bilgi varlığını koruma yükümlülüğümüze istinaden tüm süreçlerimizde “Gizlilik, Erişilebilirlik ve Bütünlük” ilkeleri esas alınmıştır.

 

MATLI Grubu yönetimi tarafından TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulumu, gerçekleştirilmesi, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, bakımı ve sürekli iyileştirilmesi taahhüt edilmiştir.
“Bilgi Güvenliği Politikası” ile aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması hedeflenmiştir;

  • İş ve hizmet sürekliliğini sağlayarak stratejilerimizi ve kurumsal hedeflerimizi desteklemek
  • Yasalara, standartlara, iç ve dış paydaşlarımızla yaptığımız sözleşmelere uyum sağlamak
  • BGYS ile bilgi güvenliği farkındalığını kurum kültürü haline getirerek paydaşlarımıza bilgi güvenliği hususunda güvence vermek
  • Bilgi varlıklarımıza ve süreçlerimize yönelik riskleri etkin bir şekilde yöneterek sürekli iyileştirmek ve kabul edilebilir seviyenin üzerinde tutmak
  • Güncel güvenlik tehditlerini ve teknolojilerini takip ederek BGYS dokümanlarının güncelliğini sağlamak, her türlü idari ve teknik tedbiri almak